KinderCoachGilde – Register voor kindercoaches

KinderCoachGilde

Naast de diverse werkzaamheden binnen mijn praktijk, ben ik mentor bij het KinderCoachGilde.

 

KinderCoachGilde 2.0.

Sinds de start van het Gilde in 2014, is er een grote verandering gaande. Na 4 jaar voelt het voor ons -mentoren van het KinderCoachGilde- alsof ook het Gilde een frisse wind nodig heeft, noem het KinderCoachGilde 2.0.

Er wordt in ons land heel veel gepraat over zorg, over onderwijs, over de jeugd, over ontwikkeling, over gemiddelden, over toetsen, over doelen, over groei, over kansen, over gedrag, over diagnoses, over stoornissen, over opvoeding. Veel van deze onderwerpen gaan over kinderen. Onze kinderen. De volwassenen van de toekomst.

Onze wereld is niet meer zoals hij 80 jaar geleden was. Sterker nog, hij is niet meer zoals hij 5 jaar geleden was. Op grote schaal wordt een beroep op ons gedaan. Er is een transitie gaande. Op alle mogelijke lagen worden we getriggerd en uitgedaagd. In de politiek, op straat, binnen onze gezinnen.


Nieuwe waarden

De roep van de kinderen wordt luider en luider. In verschillende talen en toonsoorten wordt ons volwassenen gevraagd een beslissing te nemen, worden we uitgenodigd een standpunt in te nemen. Gaan we door met wat we altijd al deden? Of durven we die nieuwe weg in te slaan? Durven we onze oude waarden, zoals voorzichtigheid, matigheid, gehoorzaamheid en nederigheid te vervangen door waarden van de nieuwe tijd? Waarden als zelfbewustzijn, plezier, vrijheid en gelijkwaardigheid?

Wij van het KinderCoachGilde geloven met heel ons hart in de nieuwe waarden. Wij staan voor de waarden die in het innerlijke kind dat wij allen in ons hebben, zo hard nodig heeft, de waarden waar het kind zo naar verlangt: Creativiteit, speelsheid, puurheid, maar ook respect, waarheid en samenwerking.

Daar waar het gros van de kwaliteitsregisters zich blind staart op meetbare zaken als diploma’s en nascholingspunten, focussen wij met hart en ziel op waar het wezenlijk om gaat: het kind.

Noodzaak

Ben jij kindercoach? Ben jij kindercoach omdat het welzijn van het kind je aan het hart gaat? Ben jij kindercoach omdat je weet dat we niet óver, maar mét kinderen moeten praten? Ben jij kindercoach en coach je ook ouders omdat je voelt dat zij een wezenlijke verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen proces? Ben jij kindercoach en word jij blij van de gedachte dat er van je geëist wordt dat je je eigen proces vol aangaat? Ben jij kindercoach en neem jij niet alleen je klant en jezelf serieus, maar sta jij ook voor het vak kindercoaching? Voel jij net als wij dat dit verder gaat dan een droom of een missie, maar dat dit ook een kwestie van pure noodzaak is? Dat kinderen en ouders ons nodig hebben?

Neem dan contact met het Gilde op. We zijn op de goede weg, maar er is nog heel veel werk te verrichten. Samen gaan we het doen.